ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับนักศีกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (13 มิ.ย. 2567)
ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 116


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com