ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงนามตกลงความร่วมมือในการขยายเครือข่ายการศึกษา (30 มิ.ย. 2567)

          สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สามัคคีธรรม รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้ดำเนินการลงนามตกลงความร่วมมือ ในการขยายเครือข่ายการศึกษา ระหว่าง สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (Pacific Institute of Management Science)/Prosper Edugate Co. Ltd. (PECL)/Qingdao Maihe Education Consulting Co., Ltd เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 ณ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค วิทยาเขตนิมิตใหม่

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 30


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com