ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการจัดการความปลอดภัยจากการคุกคามในโลกไซเบอร์ (5 ต.ค. 2566)

             สำนักกิจการนักศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการจัดการความปลอดภัยจากการคุกคามในโลกไซเบอร์ ซึ่งภายในงานมีนายอลงกรณ์ เหมือนดาว บรรณาธิการข่าว 3 มิติ เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีแขกรับเชิญพิเศษคือ นายมรุต ทรัพย์โรจนสกุล เจ้าของช่อง YouTube GAZ X2 ร่วมเสวนาในหัวข้อ เกมส์ออนไลน์ : ภัยเงียบในสังคมไทย โดยงานในครั้งนี้จัดโดย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม zoom

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 201


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com