ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสะพานบ้านต๊ำปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านต๊ำ (16 พ.ย. 2566)

          เช้าวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 สำนักกิจการนักศึกษานำโดย อาจารย์ปวริศร์ ดำรงพุฒิเมธา, อาจารย์เมธาวี ส่องแสง และอาจารย์กรกนก ทิพพหา นำตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ และ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ โดยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสะพานบ้านต๊ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านต๊ำ เพื่อความสวยงามของภูมิทัศน์ในที่พื้นที่ด้งกล่าว

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 149


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com