ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ล้านนาเชียงราย (29 มิ.ย. 2567)

              รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ล้านนาเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 29 มิถุนายน 2567 ณ บ้านน้ำรีสอร์ท อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 58


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com