ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 1. โครงการเสวนาทางวิชาการหัวข้อเรื่องการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ  || 15 มี.ค. 2567 : อ่าน 75  
 2. (Last Open : 14 เม.ย. 2567)
 3. คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาองค์การ ศึกษาดู  || 8 มี.ค. 2567 : อ่าน 46  
 4. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 5. คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาองค์การเข้าศึกษ  || 8 มี.ค. 2567 : อ่าน 54  
 6. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 7. เข้าร่วมบริการวิชาการในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  || 2 มี.ค. 2567 : อ่าน 55  
 8. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 9. ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  || 16 ก.พ. 2567 : อ่าน 94  
 10. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 11. ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  || 16 ก.พ. 2567 : อ่าน 109  
 12. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 13. งานเสวนาทางวิชาการหัวข้อเรื่อง เทคนิคการทำคอนเทนต์สร้างแบรนด์ให้ปังบน TIKTOK  || 9 ก.พ. 2567 : อ่าน 75  
 14. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 15. ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมรัฐสภาไทย  || 30 ม.ค. 2567 : อ่าน 55  
 16. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 17. ราตรีประดับดาวแปซิฟิค ในงานมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2024  || 20 ม.ค. 2567 : อ่าน 209  
 18. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 19. พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2024  || 20 ม.ค. 2567 : อ่าน 197  
 20. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 21. Opening Ceremony of Graduate International Student to PIMS Academic Year 2023  || 19 ม.ค. 2567 : อ่าน 164  
 22. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 23. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองผู้บริโภคในเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม “กิจกร  || 19 ม.ค. 2567 : อ่าน 141  
 24. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 25. โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการสอนและการออกแบบกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ตามกร  || 12 ม.ค. 2567 : อ่าน 139  
 26. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 27. โครงการบัณฑิตจิตอาสาพัฒนาวัด เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีการศึกษา 2566  || 23 ธ.ค. 2566 : อ่าน 143  
 28. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 29. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แสงสี แห่งเมืองวิเศษชัยชาญ ประจำปีการศึกษา 2566  || 23 ธ.ค. 2566 : อ่าน 138  
 30. (Last Open : 14 เม.ย. 2567)
 31. เข้ากราบท่านเจ้าคุณ พระโสภณปริยัติเมธี เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง เจ้าอาวาสวัดนางในธัมมิการาม  || 23 ธ.ค. 2566 : อ่าน 135  
 32. (Last Open : 14 เม.ย. 2567)
 33. โครงการบริการวิชาการผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2566  || 23 ธ.ค. 2566 : อ่าน 161  
 34. (Last Open : 14 เม.ย. 2567)
 35. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566  || 21 ธ.ค. 2566 : อ่าน 128  
 36. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 37. สัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเมืองน่าน ไหว้สักการะ 9 วัด  || 17 ธ.ค. 2566 : อ่าน 117  
 38. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 39. โครงการบัณฑิตจิตอาสา "บัณฑิตร่วมใจ"  || 17 ธ.ค. 2566 : อ่าน 111  
 40. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 41. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญเมืองน่าน"  || 16 ธ.ค. 2566 : อ่าน 143  
 42. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 43. โครงการบริการวิชาการ ผ้าทอ ผ้าถิ่น มรดกวัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญาเมืองน่าน ประจำปีการศึกษา 2566  || 16 ธ.ค. 2566 : อ่าน 120  
 44. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 45. โครงการบัณฑิตจิตอาสาแปซิฟิคจิตอาสาปรับภูมิทัศน์เพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2566  || 10 ธ.ค. 2566 : อ่าน 209  
 46. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 47. โครงการบำรุงศิลปวัฒนธรรม อะโรคะยา อะโรม่าเทอราพี ทำลูกประคบสมุนไพรในท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2566  || 9 ธ.ค. 2566 : อ่าน 186  
 48. (Last Open : 10 เม.ย. 2567)
 49. โครงการบริการวิชาการ กฏหมายใกล้ตัว ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน  || 9 ธ.ค. 2566 : อ่าน 162  
 50. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 51. โครงการบัณฑิตจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทาสี ทำความดีเพื่อน้อง  || 3 ธ.ค. 2566 : อ่าน 120  
 52. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 53. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การแสดงนาฏดนตรี(ลิเก) พื้นถิ่นเมืองสวรรคโลก  || 2 ธ.ค. 2566 : อ่าน 117  
 54. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 55. โครงการบริการวิชาการการเสวนาบรรยายประวัติการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองสวรรคโลก  || 2 ธ.ค. 2566 : อ่าน 94  
 56. (Last Open : 8 เม.ย. 2567)
 57. โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ จัดโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา  || 28 พ.ย. 2566 : อ่าน 111  
 58. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 59. เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ 6/2566  || 22 พ.ย. 2566 : อ่าน 93  
 60. (Last Open : 11 เม.ย. 2567)
 61. ร่วมงานปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐินเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระมหาบูรพกษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประ  || 22 พ.ย. 2566 : อ่าน 82  
 62. (Last Open : 8 เม.ย. 2567)
 63. โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ รณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2567  || 21 พ.ย. 2566 : อ่าน 110  
 64. (Last Open : 11 เม.ย. 2567)
 65. โครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ พลเมืองดิจิทัล และวิกฤตปัญหาภัยออนไลน์ digital Citizenship vs Online dis  || 19 พ.ย. 2566 : อ่าน 113  
 66. (Last Open : 14 เม.ย. 2567)
 67. โครงการมหกรรมแปซิฟิคเพื่อความยั่งยืน Pacific Sustainability Expo  || 18 พ.ย. 2566 : อ่าน 99  
 68. (Last Open : 14 เม.ย. 2567)
 69. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสะพานบ้านต๊ำปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านต๊ำ  || 16 พ.ย. 2566 : อ่าน 105  
 70. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 71. สัมมนาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ในหัวข้อ โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  || 9 พ.ย. 2566 : อ่าน 95  
 72. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 73. ประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการจัดการความปลอดภัยจากการคุกคามในโลกไซเบอร์  || 5 ต.ค. 2566 : อ่าน 152  
 74. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 75. การประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565  || 29 ก.ย. 2566 : อ่าน 205  
 76. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 77. เข้าร่วมกิจกรรมระดมสมองจุดประกายความคิดเชิงสร้างสรรค์ ในการอบรม Idea Hacks YOUNG PHAYAO  || 29 ก.ย. 2566 : อ่าน 160  
 78. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 79. การประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565  || 22 ก.ย. 2566 : อ่าน 196  
 80. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 81. การประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา  || 18 ก.ย. 2566 : อ่าน 190  
 82. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 83. การประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  || 18 ก.ย. 2566 : อ่าน 171  
 84. (Last Open : 14 เม.ย. 2567)
 85. การประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  || 13 ก.ย. 2566 : อ่าน 176  
 86. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 87. การประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐป  || 13 ก.ย. 2566 : อ่าน 178  
 88. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 89. การประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศว  || 11 ก.ย. 2566 : อ่าน 188  
 90. (Last Open : 11 เม.ย. 2567)
 91. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  || 11 ก.ย. 2566 : อ่าน 188  
 92. (Last Open : 11 เม.ย. 2567)
 93. ประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการ  || 6 ก.ย. 2566 : อ่าน 171  
 94. (Last Open : 11 เม.ย. 2567)
 95. ประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรก  || 6 ก.ย. 2566 : อ่าน 171  
 96. (Last Open : 11 เม.ย. 2567)
 97. ประชุมสัมมนาวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  || 5 ก.ย. 2566 : อ่าน 204  
 98. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 99. ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566  || 21 ส.ค. 2566 : อ่าน 220  
 100. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 101. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ประจำปี 2566  || 19 ส.ค. 2566 : อ่าน 473  
 102. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 103. งานสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคครบรอบ 9 ปี  || 19 ส.ค. 2566 : อ่าน 217  
 104. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 105. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของสถาบันฯ ที่มีผลงานและได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น  || 17 ส.ค. 2566 : อ่าน 234  
 106. (Last Open : 14 เม.ย. 2567)
 107. โครงการบัณฑิตจิตอาสา สานฝัน ปันน้ำใจให้น้อง ประจำปีการศึกษา 2565  || 30 ก.ค. 2566 : อ่าน 335  
 108. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 109. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีการตีกลองยาวประยุกต์  || 29 ก.ค. 2566 : อ่าน 306  
 110. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 111. โครงการบริการวิชาการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม และกลยุทธ์การตลาด สำหรับวิสาหกิจชุมชน  || 29 ก.ค. 2566 : อ่าน 307  
 112. (Last Open : 14 เม.ย. 2567)
 113. สัมมนาทางธุรกิจวิศวกรรมเรื่อง "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม"  || 28 ก.ค. 2566 : อ่าน 199  
 114. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 115. ทัศนศึกษา ณ โรงแรม The Riverie by Katathani Chiang Rai  || 27 ก.ค. 2566 : อ่าน 200  
 116. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 117. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคกับหน่วยงานองค์กรสถานประกอบ  || 23 ก.ค. 2566 : อ่าน 167  
 118. (Last Open : 9 เม.ย. 2567)
 119. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ มอบเงินบริจาค สมทบทุนให้โรงพยาบาลคลองสามวา  || 23 ก.ค. 2566 : อ่าน 197  
 120. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 121. พิธีทำบุญอาคาร  || 23 ก.ค. 2566 : อ่าน 186  
 122. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 123. ร่วมบริการวิชาการวิทยาลัยการอาชีพปง  || 22 ก.ค. 2566 : อ่าน 205  
 124. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 125. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ตามั่นคำทอง คำคูณขึ้นบ้านใหม่  || 22 ก.ค. 2566 : อ่าน 215  
 126. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 127. โครงการบัณฑิตจิตอาสา ปลูกต้นไม้ สร้างค่านิยม รักธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับภูมิทัศน์ให้สถาบัน  || 22 ก.ค. 2566 : อ่าน 219  
 128. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 129. พิธีเปิดโครงการ บริการวิชาการ การยกระดับนวัตกรรมชุมชน ท้องถิ่นตามเศรษฐกิจพอเพียง  || 22 ก.ค. 2566 : อ่าน 252  
 130. (Last Open : 11 เม.ย. 2567)
 131. โครงการบัณฑิตจิตอาสา "แปซิฟิคร่วมใจ ปลูกป่ารักษ์โลกเพื่อชุมชน"  || 16 ก.ค. 2566 : อ่าน 248  
 132. (Last Open : 8 เม.ย. 2567)
 133. โครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "ใส่ใจวัฒนธรรม สู่คนรุ่นใหม่  || 15 ก.ค. 2566 : อ่าน 245  
 134. (Last Open : 9 เม.ย. 2567)
 135. โครงการบริการวิชาการ เตรียมความพร้อมรัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตสู่สังคม เติมพลังใจสู่เส้นชัยนักพัฒนา  || 15 ก.ค. 2566 : อ่าน 261  
 136. (Last Open : 10 เม.ย. 2567)
 137. โครงการบริการวิชาการ กฎหมายชุมชนน่ารู้ มุ่งสู่การพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2566  || 8 ก.ค. 2566 : อ่าน 258  
 138. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 139. โครงการบริการวิชาการ กฎหมายชุมชนน่ารู้ มุ่งสู่การพัฒนาชุมชน  || 8 ก.ค. 2566 : อ่าน 263  
 140. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 141. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ปอยหลวง วัฒนธรรมล้านนา สืบสานประเพณีไทย  || 8 ก.ค. 2566 : อ่าน 276  
 142. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 143. เข้าร่วมโครงการคลินิค สคบ. ครั้งที่ 3 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  || 5 ก.ค. 2566 : อ่าน 171  
 144. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 145. ปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION : #MBA)  || 13 มิ.ย. 2566 : อ่าน 273  
 146. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 147. เปิดรับสมัครนักศึกษา #ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  || 13 มิ.ย. 2566 : อ่าน 261  
 148. (Last Open : 11 เม.ย. 2567)
 149. เปิดรับสมัคร ป.เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการและพัฒนาองค์การ  || 30 พ.ค. 2566 : อ่าน 316  
 150. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 151. เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบโครงการ Unicorn-University connected  || 26 พ.ค. 2566 : อ่าน 264  
 152. (Last Open : 9 เม.ย. 2567)
 153. กิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี  || 28 เม.ย. 2566 : อ่าน 300  
 154. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 155. โครงการบริการวิชาการ การพัฒนาเส้นทางและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวตามรอยภาพยนต์(หลวงพี่แจ๊ส 4G)  || 13 มี.ค. 2566 : อ่าน 241  
 156. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 157. โครงการทัศนศึกษาการเรียนรู้การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์  || 13 มี.ค. 2566 : อ่าน 257  
 158. (Last Open : 7 เม.ย. 2567)
 159. ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  || 3 มี.ค. 2566 : อ่าน 216  
 160. (Last Open : 10 เม.ย. 2567)
 161. เข้าร่วมโครงการ FIN ARCHITECH สถาปนิกทางการเงิน  || 21 ก.พ. 2566 : อ่าน 360  
 162. (Last Open : 8 เม.ย. 2567)
 163. ค่ายวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  || 18 ก.พ. 2566 : อ่าน 349  
 164. (Last Open : 7 เม.ย. 2567)
 165. นักศึกษามหาบัณฑิตทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  || 17 ก.พ. 2566 : อ่าน 419  
 166. (Last Open : 14 เม.ย. 2567)
 167. นักศึกษามหาบัณฑิตรับฟังบรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  || 17 ก.พ. 2566 : อ่าน 272  
 168. (Last Open : 10 เม.ย. 2567)
 169. ทัศนศึกษาดูงานการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  || 17 ก.พ. 2566 : อ่าน 265  
 170. (Last Open : 8 เม.ย. 2567)
 171. เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อกระบวนการยุติธรรม กับ การพัฒนาองค์กร  || 13 ก.พ. 2566 : อ่าน 387  
 172. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 173. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565  || 14 ม.ค. 2566 : อ่าน 431  
 174. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 175. โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  || 13 ม.ค. 2566 : อ่าน 542  
 176. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 177. พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ มหาบัณฑิตและ บัณฑิต ปีการศึกษา 2561-2564  || 19 ธ.ค. 2565 : อ่าน 1070  
 178. (Last Open : 8 เม.ย. 2567)
 179. ผังการจราจรวันพิธีประสาทปริญญาบัตร สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ประจำปี พ.ศ. 2565  || 16 ธ.ค. 2565 : อ่าน 494  
 180. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 181. เข้าพบ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  || 1 ธ.ค. 2565 : อ่าน 397  
 182. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 183. โครงการบัณฑิตจิตอาสา บัณฑิต แต้มสี เติมฝัน ปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นเพื่อน้อง  || 27 พ.ย. 2565 : อ่าน 490  
 184. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 185. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม สืบฮีต ต๋ามฮอย ลอยประทีป  || 27 พ.ย. 2565 : อ่าน 473  
 186. (Last Open : 10 เม.ย. 2567)
 187. โครงการบริการวิชาการ อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางน้ำ  || 27 พ.ย. 2565 : อ่าน 455  
 188. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 189. โครงการบัณฑิตจิตอาสาแต้มสี เติมฝัน ปันสุขให้น้อง  || 13 พ.ย. 2565 : อ่าน 478  
 190. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 191. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ชาติพันธุ์ชนเผ่า  || 12 พ.ย. 2565 : อ่าน 404  
 192. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 193. โครงการบริการวิชาการหัวข้อ การปรับตัวสู่เส้นทางอาชีพยุค New Normal  || 12 พ.ย. 2565 : อ่าน 455  
 194. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 195. สัมมนาเชิงวิชาการเรื่องโลจิสติกส์สมัยใหม่ในยุคดิจิทัล  || 11 พ.ย. 2565 : อ่าน 444  
 196. (Last Open : 9 เม.ย. 2567)
 197. จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนพะเยาเชิงเกษตรวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน  || 10 พ.ย. 2565 : อ่าน 573  
 198. (Last Open : 14 เม.ย. 2567)
 199. โครงการบัณฑิตจิตอาสามอบอุปกรณ์กีฬาให้น้อง  || 6 พ.ย. 2565 : อ่าน 456  
 200. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 201. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงสุโขทัย  || 5 พ.ย. 2565 : อ่าน 403  
 202. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 203. โครงการบริการวิชาการการรู้เท่าทันป้องกันมิจฉาชีพจากภัยออนไลน์  || 5 พ.ย. 2565 : อ่าน 398  
 204. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 205. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับปริญญาโท  || 13 ส.ค. 2565 : อ่าน 647  
 206. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 207. วันสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครบรอบ 8 ปี  || 13 ส.ค. 2565 : อ่าน 789  
 208. (Last Open : 14 เม.ย. 2567)
 209. ครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ TQF และ การจัดการเรียนการสอนในยุคหลังโควิด-19 (The Next normal)  || 6 ส.ค. 2565 : อ่าน 563  
 210. (Last Open : 7 เม.ย. 2567)
 211. โครงการบัณฑิตจิตอาสา "พัฒนาชุมชนวัดพระธาตุจอมแจ้ง"  || 1 ส.ค. 2565 : อ่าน 604  
 212. (Last Open : 14 เม.ย. 2567)
 213. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "สืบสานภูมิปัญญาผ้าหม้อห้อมเมืองแพร่"  || 30 ก.ค. 2565 : อ่าน 427  
 214. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 215. โครงการบริการวิชาการ "การดับเพลิงเบื้องต้น"  || 30 ก.ค. 2565 : อ่าน 630  
 216. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 217. โครงการบัณฑิตจิตอาสา "ร่วมใจปลูกป่า"  || 23 ก.ค. 2565 : อ่าน 454  
 218. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 219. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไตลื้อ"  || 23 ก.ค. 2565 : อ่าน 527  
 220. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 221. โครงการบริการวิชาการ "การค้าระหว่างประเทศ"  || 23 ก.ค. 2565 : อ่าน 370  
 222. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 223. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "ถวายเทียนเข้าพรรษา"  || 13 ก.ค. 2565 : อ่าน 499  
 224. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 225. โครงการบัณฑิตจิตอาสา"พัฒนาชุมชนกำแพงงาม  || 10 ก.ค. 2565 : อ่าน 456  
 226. (Last Open : 8 เม.ย. 2567)
 227. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัว (Songkran festival)"  || 9 ก.ค. 2565 : อ่าน 472  
 228. (Last Open : 10 เม.ย. 2567)
 229. โครงการบริการวิชาการ "การเป็นพลเมืองที่ดี ในวิถีระบอบประชาธิปไตย"  || 9 ก.ค. 2565 : อ่าน 464  
 230. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 231. โครงการบัณฑิตจิตอาสา "เสวียนรักษ์โลกลดขยะอินทรีย์"  || 3 ก.ค. 2565 : อ่าน 408  
 232. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 233. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "สืบสาน วัฒนธรรม พื้นถิ่นจังหวัด พิษณุโลก"  || 2 ก.ค. 2565 : อ่าน 409  
 234. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 235. โครงการบริการวิชาการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน"  || 2 ก.ค. 2565 : อ่าน 394  
 236. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 237. โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในงานธุรกิจ  || 28 มิ.ย. 2565 : อ่าน 395  
 238. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 239. รศ.ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์และคณาจารย์ นำถวายเงินทำบุญ 1,000,000 บาท  || 21 มิ.ย. 2565 : อ่าน 423  
 240. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 241. โครงการวาดภาพมงคล ลายคำ น้ำแต้ม  || 30 พ.ค. 2565 : อ่าน 410  
 242. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 243. โครงการพาเด็กเข้าวัด  || 23 พ.ค. 2565 : อ่าน 381  
 244. (Last Open : 14 เม.ย. 2567)
 245. โครงการจิตอาสา “มอบรักปันสุข อิ่มท้อง อิ่มใจชุมชน”  || 26 ก.พ. 2565 : อ่าน 463  
 246. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 247. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "เรียนรู้ วัฒนธรรม ท้องถิ่น"  || 26 ก.พ. 2565 : อ่าน 530  
 248. (Last Open : 8 เม.ย. 2567)
 249. โครงการบริการวิชาการ "การเรียนรู้สร้างอาชีพเสริม"  || 26 ก.พ. 2565 : อ่าน 606  
 250. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 251. โครงการจิตอาสา หนังสือหมุนเวียนหล่อเลี้ยงปัญญา  || 20 ก.พ. 2565 : อ่าน 640  
 252. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 253. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์และการแสดงเยือนศิลป์ถิ่นเหนือ  || 19 ก.พ. 2565 : อ่าน 535  
 254. (Last Open : 11 เม.ย. 2567)
 255. โครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน  || 19 ก.พ. 2565 : อ่าน 469  
 256. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 257. โครงการบัณฑิตจิตอาสา “ส่งเสริมสร้างสรรค์ พัฒนา โรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง"  || 13 ก.พ. 2565 : อ่าน 538  
 258. (Last Open : 9 เม.ย. 2567)
 259. โครงการจิตอาสาพัฒนาสัดอนาลโย  || 13 ก.พ. 2565 : อ่าน 592  
 260. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 261. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรม และการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน  || 12 ก.พ. 2565 : อ่าน 540  
 262. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 263. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "การประยุกต์ใช้ความเชื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่วิถีชีวิตสืบสานการทำบายศ  || 12 ก.พ. 2565 : อ่าน 512  
 264. (Last Open : 7 เม.ย. 2567)
 265. โครงการบริการวิชาการ “คนสำราญ งานสำเร็จ ตามแนวพุทธวิถี ที่สอดคล้องกับแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal)   || 12 ก.พ. 2565 : อ่าน 535  
 266. (Last Open : 11 เม.ย. 2567)
 267. โครงการบริการวิชาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR ประจำปีการศึกษา 2564  || 12 ก.พ. 2565 : อ่าน 552  
 268. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 269. ประมวลภาพมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2022 (ภาพชุด)  || 29 ม.ค. 2565 : อ่าน 700  
 270. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 271. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  || 29 ม.ค. 2565 : อ่าน 496  
 272. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 273. โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  || 29 ม.ค. 2565 : อ่าน 515  
 274. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 275. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2022  || 29 ม.ค. 2565 : อ่าน 736  
 276. (Last Open : 9 เม.ย. 2567)
 277. ค่ายวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา  || 24 ม.ค. 2565 : อ่าน 570  
 278. (Last Open : 8 เม.ย. 2567)
 279. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดพิธียกเสาเอก อาคาร ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์  || 17 ธ.ค. 2564 : อ่าน 593  
 280. (Last Open : 9 เม.ย. 2567)
 281. จัดพิธีตั้งศาลพระชัยมงคล สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค วิทยาเขตนิมิตใหม่  || 17 ธ.ค. 2564 : อ่าน 803  
 282. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 283. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตแห่งใหม่ (วิทยาเขตนิมิตใหม่)  || 28 พ.ย. 2564 : อ่าน 823  
 284. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 285. ต้อนรับคณะกรรมการ และรับการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Quality Assurance)  || 1 พ.ย. 2564 : อ่าน 712  
 286. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 287. โครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน  || 20 ต.ค. 2564 : อ่าน 979  
 288. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 289. ผลการทดสอบ English Proficiency Test (CEFR) นักศึกษารหัส 631 - 632 ประจำปีการศึกษา 2564  || 15 ต.ค. 2564 : อ่าน 1012  
 290. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 291. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา 2564  || 15 ต.ค. 2564 : อ่าน 864  
 292. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 293. มอบอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ชุดหูฟังให้แก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา  || 1 ต.ค. 2564 : อ่าน 686  
 294. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 295. โครงการบริการวิชาการในหัวข้อ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย ยุคโควิด-19  || 28 ส.ค. 2564 : อ่าน 722  
 296. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 297. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2564  || 22 ส.ค. 2564 : อ่าน 668  
 298. (Last Open : 10 เม.ย. 2567)
 299. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ TQF และการจัดการเรียนการสอน ในยุคปกติใหม่ New normal (ออนไลน์ผ่าน โปรแก  || 14 ส.ค. 2564 : อ่าน 642  
 300. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 301. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีการปฐมนิเทศนักศึกษา  || 14 มิ.ย. 2564 : อ่าน 669  
 302. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 303. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Google Meet  || 25 มี.ค. 2564 : อ่าน 654  
 304. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 305. ประธานในพิธีเปิดโครงการบัณฑิตจิตอาสา เรื่อง ร่วมน้ำใจ สู่ฝายมีชีวิตชุมชน  || 21 มี.ค. 2564 : อ่าน 693  
 306. (Last Open : 9 เม.ย. 2567)
 307. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ ผนึกกำลัง เติมน้ำใจ ชาติพันธุ์ 6 ชนเผ่า  || 20 มี.ค. 2564 : อ่าน 745  
 308. (Last Open : 14 เม.ย. 2567)
 309. มอบเล่มวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และวุฒิการศึกษา ในระดับมหาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  || 6 มี.ค. 2564 : อ่าน 652  
 310. (Last Open : 9 เม.ย. 2567)
 311. โครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาพ.ศ. 2564  || 24 ก.พ. 2564 : อ่าน 492  
 312. (Last Open : 9 เม.ย. 2567)
 313. พิธีการเปิดนิทรรศการ ของนักศึกษารหัส 611-612 ประจำปีการศึกษา 2563  || 12 ก.พ. 2564 : อ่าน 554  
 314. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 315. "รำลึกรักษ์อุ้มผาง 61 ปี วัฒนธรรม 4 ชนเผ่า"  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 1060  
 316. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 317. โครงการ "แต้มสี เติมฝันให้น้องโรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ"  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 1022  
 318. (Last Open : 11 เม.ย. 2567)
 319. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 955  
 320. (Last Open : 8 เม.ย. 2567)
 321. โครงการแปซิฟิคปันศุกร์  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 1003  
 322. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 323. โครงการการเกษตรแนวใหม่ การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์(Hydroponics)  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 1083  
 324. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 325. พิศวงตานกฮูกและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 1029  
 326. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 327. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กราบสักการะพ่อขุนงำเมือง  || 15 ต.ค. 2563 : อ่าน 1091  
 328. (Last Open : 11 เม.ย. 2567)
 329. ต้อนรับคณะกรรมการ และรับการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) ประจำปีการศึกษา 2562  || 30 ก.ย. 2563 : อ่าน 1068  
 330. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 331. เตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562  || 25 ก.ย. 2563 : อ่าน 1149  
 332. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 333. สัมมนาเรื่อง “การท่องเที่ยวชุมชนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)"  || 20 ก.ย. 2563 : อ่าน 1100  
 334. (Last Open : 11 เม.ย. 2567)
 335. สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา(กลุ่มย่อย) ในรายวิชา สัมมนาการท่องเที่ยวและการโ  || 16 ก.ย. 2563 : อ่าน 1157  
 336. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 337. โครงการจิตอาสา พัฒนาและปรับภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 1170  
 338. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 339. โครงการจิตอาสา โรงทานปันสุข ประจำปีการศึกษา 2562  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 1165  
 340. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 341. ครงการจิตอาสา Big Cleaning Day  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 1325  
 342. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 343. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการวัฒนธรรมไทย 4 ภาค  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 1299  
 344. (Last Open : 14 เม.ย. 2567)
 345. เศรษฐกิจพอเพียง วิธีชีวิตใหม่ สู้ภัยโควิด-19  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 1157  
 346. (Last Open : 10 เม.ย. 2567)
 347. โครงการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  || 12 ส.ค. 2563 : อ่าน 1298  
 348. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 349. ประกาศขยายระยะเวลาเรียน  || 19 ก.ค. 2563 : อ่าน 1140  
 350. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 351. ตู้ปันสุข รักและห่วงใย ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน  || 14 พ.ค. 2563 : อ่าน 972  
 352. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 353. ตู้ปันสุขสู้ COVID-19  || 13 พ.ค. 2563 : อ่าน 852  
 354. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 355. ป้องกันภัย COVID-19  || 1 เม.ย. 2563 : อ่าน 979  
 356. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 357. มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  || 28 ก.พ. 2563 : อ่าน 1434  
 358. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 359. วารสารวิชาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฏาคม-ธันวาคม  || 28 ก.พ. 2563 : อ่าน 2304  
 360. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 361. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยการทัศนศึกษา  || 13 ก.พ. 2563 : อ่าน 1482  
 362. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 363. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2020  || 18 ม.ค. 2563 : อ่าน 1924  
 364. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 365. โครงการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  || 13 ม.ค. 2563 : อ่าน 1308  
 366. (Last Open : 7 เม.ย. 2567)
 367. โครงการจิตอาสา“พัฒนาร่วมบุญวัดต้นปิน”  || 23 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1665  
 368. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 369. โครงการจิตอาสา“พัฒนาภูมิทัศน์โรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโรงช้าง  || 23 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1309  
 370. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 371. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม “การสืบสานภูมิปัญญาการทำตุงพื้นเมือง(ตุงไส้หมู)”  || 22 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1594  
 372. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 373. โครงการบริการวิชาการ"ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฏหมายจราจรทางบก"  || 22 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1615  
 374. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 375. โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน “การใช้โซเชียลมีเดียของคนไทยในปัจจุบัน”  || 21 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1363  
 376. (Last Open : 14 เม.ย. 2567)
 377. อาจารย์จากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำพูนเยี่ยมชมการเรียนการสอน  || 18 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1465  
 378. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 379. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้การแสดงพื้นบ้าน" เพลงเกี๋ยวข้าว- เพลงเต้นกำรำเคียว"  || 16 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1439  
 380. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 381. ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมกิจกรรมการจัดทำผ้ามัดย้อม  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1455  
 382. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 383. โครงการบริการวิชาการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน"  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1318  
 384. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 385. โครงการพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน"ฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม"  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1355  
 386. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 387. ขอแสดงความยินดีกับ จ.อ.พีรพล ชาวเชียงขวาง และพ.อ.อ.นรุตม์ชัย ข้อยุ่น  || 11 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1317  
 388. (Last Open : 11 เม.ย. 2567)
 389. ทัศนศึกษาดูงาน ณ สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน  || 11 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1375  
 390. (Last Open : 14 เม.ย. 2567)
 391. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ขอชื่นชมและส่งกำลังให้นักกีฬาทีมชาติ  || 20 ก.ย. 2562 : อ่าน 1355  
 392. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 393. ร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา  || 15 ก.ย. 2562 : อ่าน 955  
 394. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 395. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา 2562  || 4 ก.ย. 2562 : อ่าน 1002  
 396. (Last Open : 11 เม.ย. 2567)
 397. ยินดีต้อนรับท่านนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ท่านเลอศักดิ์ จุลเทศ  || 30 ส.ค. 2562 : อ่าน 1414  
 398. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 399. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  || 17 ส.ค. 2562 : อ่าน 1303  
 400. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 401. โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 1219  
 402. (Last Open : 14 เม.ย. 2567)
 403. โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดป่าตาล  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 1124  
 404. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 405. โครงการบริการวิชาการเรื่อง "ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน"  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 984  
 406. (Last Open : 10 เม.ย. 2567)
 407. โครงการบริการวิชาการเรื่อง "การส่งเสริมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย"  || 20 ก.ค. 2562 : อ่าน 1155  
 408. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 409. ร่วมไว้อาลัยงานสวดอภิธรรมศพ คุณพ่ออุไร วงค์ใหญ่  || 18 ก.ค. 2562 : อ่าน 922  
 410. (Last Open : 7 เม.ย. 2567)
 411. แห่เทียนพรรษาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา  || 11 ก.ค. 2562 : อ่าน 1187  
 412. (Last Open : 11 เม.ย. 2567)
 413. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น "พิธีบายศรีสู่ขวัญ"  || 9 ก.ค. 2562 : อ่าน 1337  
 414. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 415. โครงการบัณฑิตจิตอาสา"ปลูกป่าเพื่อชุมชน บ้านห้วยหินฝน"  || 9 ก.ค. 2562 : อ่าน 1125  
 416. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 417. โครงการบริการวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  || 7 ก.ค. 2562 : อ่าน 1097  
 418. (Last Open : 7 เม.ย. 2567)
 419. ร่วมสังเกตการณ์ในการจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล  || 29 พ.ค. 2562 : อ่าน 1039  
 420. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 421. โครงการบัณฑิตจิตอาสา"ปันรักปันน้ำใจพี่ให้น้องเล่น"  || 12 พ.ค. 2562 : อ่าน 1730  
 422. (Last Open : 14 เม.ย. 2567)
 423. โครงการบริการวิชาการ "การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน"  || 11 พ.ค. 2562 : อ่าน 1493  
 424. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 425. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์  || 27 เม.ย. 2562 : อ่าน 876  
 426. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 427. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 22 มี.ค. 2562 : อ่าน 900  
 428. (Last Open : 14 เม.ย. 2567)
 429. โครงการสัมมนาค่ายวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  || 17 มี.ค. 2562 : อ่าน 952  
 430. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 431. ศึกษาดูงานมิติใหม่แห่งการปกครองของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสู่เทศบาลเมือง  || 15 มี.ค. 2562 : อ่าน 1111  
 432. (Last Open : 10 เม.ย. 2567)
 433. ศึกษาดูงานต้นแบบความสำเร็จด้านวิชาการของการบริหารจัดการสถานศึกษา  || 15 มี.ค. 2562 : อ่าน 881  
 434. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 435. ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมรับเสด็จ  || 13 ก.พ. 2562 : อ่าน 1069  
 436. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 437. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 601  || 5 ก.พ. 2562 : อ่าน 837  
 438. (Last Open : 8 เม.ย. 2567)
 439. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019  || 19 ม.ค. 2562 : อ่าน 1726  
 440. (Last Open : 11 เม.ย. 2567)
 441. การสอบประมวลผลความรู้และสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 061  || 17 ม.ค. 2562 : อ่าน 931  
 442. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 443. โครงการประชุมอมรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการอบรมมาตรฐานคุณวุฒิ  || 16 ม.ค. 2562 : อ่าน 1364  
 444. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 445. ร่วมโครงการจิตอาสา รักษ์พะเยา รักษ์สะอาด  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 959  
 446. (Last Open : 9 เม.ย. 2567)
 447. โครงการจิตอาสา "พัฒนาวัดสันปูเลย"  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 1583  
 448. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 449. โครงการบริการวิชาการ "กฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 1313  
 450. (Last Open : 8 เม.ย. 2567)
 451. โครงการบริการวิชาการอบรม "ความปลอดภัยบนท้องถนน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 927  
 452. (Last Open : 11 เม.ย. 2567)
 453. จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  || 14 ธ.ค. 2561 : อ่าน 907  
 454. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 455. โครงการจิตอาสา "ส่งเสริมและพัฒนาวัดเทพนนม"  || 9 ธ.ค. 2561 : อ่าน 975  
 456. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 457. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดโคนน้อย  || 8 ธ.ค. 2561 : อ่าน 958  
 458. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 459. กิจกรรมบริการวิชาการ “รู้พิษ รู้ภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด"  || 3 ธ.ค. 2561 : อ่าน 888  
 460. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 461. ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  || 16 พ.ย. 2561 : อ่าน 1070  
 462. (Last Open : 11 เม.ย. 2567)
 463. อบรมการใช้โปรแกรม LMS  || 10 พ.ย. 2561 : อ่าน 1012  
 464. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 465. ศึกษาดูงานเปิดประตูส่ง ASEAN  || 30 ต.ค. 2561 : อ่าน 1013  
 466. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 467. มหกรรมวิชาการแปซิฟิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 1573  
 468. (Last Open : 14 เม.ย. 2567)
 469. วันสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครบรอบ ๔ ปี  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 1059  
 470. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 471. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัดสากเหล็กเหนือ  || 22 ก.ค. 2561 : อ่าน 1062  
 472. (Last Open : 11 เม.ย. 2567)
 473. โครงการบริการวิชาการ "สอนน้องประดิษฐ์ของใช้จากขวดพลาสติกรีไซเคิล"  || 21 ก.ค. 2561 : อ่าน 1215  
 474. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 475. ประกาศขั้นตอนสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แก้ไขเวลา 20.30 น.  || 12 ก.ค. 2561 : อ่าน 1379  
 476. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 477. โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนาวัดพระธาตุกู่แก้ว  || 8 ก.ค. 2561 : อ่าน 1049  
 478. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 479. โครงการบริการวิชาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  || 7 ก.ค. 2561 : อ่าน 968  
 480. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 481. โครงการบริการวิชาการจิตอาสาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว  || 6 ก.ค. 2561 : อ่าน 1369  
 482. (Last Open : 11 เม.ย. 2567)
 483. โครงการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่งหน้าส่างลอง  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 1193  
 484. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 485. โครงการเพื่อบริการชุมชน "เรื่องกฏหมายชาวบ้าน"  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 1202  
 486. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 487. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 1073  
 488. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 489. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ตามนโยบายการยกระดับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษในสถาบั  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 1030  
 490. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 491. ประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียนรู้ จากการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 1114  
 492. (Last Open : 7 เม.ย. 2567)
 493. พิธีเปิด "ราตรีประดับดาวแปซิฟิค"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 1508  
 494. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 495. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ครั้งที่ 3"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 1606  
 496. (Last Open : 10 เม.ย. 2567)
 497. ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019  || 19 ม.ค. 2561 : อ่าน 1193  
 498. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 499. Star of Pacific 2019  || 19 ม.ค. 2561 : อ่าน 1634  
 500. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 501. ร่วมโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"  || 26 ธ.ค. 2560 : อ่าน 1342  
 502. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 503. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 1691  
 504. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 505. พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 1440  
 506. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 507. วันสถาปนาสถาบันครบรอบ 3 ปี  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 1666  
 508. (Last Open : 14 เม.ย. 2567)
 509. ร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  || 4 ส.ค. 2560 : อ่าน 1286  
 510. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 511. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา  || 31 ก.ค. 2560 : อ่าน 1253  
 512. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 513. นโยบายสถาบันกับการจัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน TQF  || 22 ก.ค. 2560 : อ่าน 1294  
 514. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 515. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 1260  
 516. (Last Open : 9 เม.ย. 2567)
 517. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 1191  
 518. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 519. พิธีรดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 1251  
 520. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 521. ปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 1464  
 522. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 523. อบรมให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 1739  
 524. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 525. ศึกษาดูงาน 21-22 มีนาคม 2560  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 1424  
 526. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 527. ลงนาม MOU การจัดการขยะกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 1338  
 528. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 529. ประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงการค้าเมืองชายแดน  || 10 ก.พ. 2560 : อ่าน 1240  
 530. (Last Open : 8 เม.ย. 2567)
 531. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน" ในภาคกลางคืน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 1759  
 532. (Last Open : 14 เม.ย. 2567)
 533. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 1890  
 534. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 535. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนการสอน  || 14 ม.ค. 2560 : อ่าน 1357  
 536. (Last Open : 10 เม.ย. 2567)
 537. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ต่อต้านยาเสพติด”  || 23 ธ.ค. 2559 : อ่าน 1062  
 538. (Last Open : 10 เม.ย. 2567)
 539. เข้าพบแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง เนื่องในโอกาศรับตำแหน่งใหม่  || 14 ธ.ค. 2559 : อ่าน 1510  
 540. (Last Open : 11 เม.ย. 2567)
 541. โครงการจิตอาสา "ล้อมรั้วด้วยรัก"  || 12 ธ.ค. 2559 : อ่าน 1205  
 542. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 543. ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้(South Korea)  || 8 ธ.ค. 2559 : อ่าน 1259  
 544. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 545. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 1602  
 546. (Last Open : 11 เม.ย. 2567)
 547. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2559  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 1017  
 548. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 549. โครงการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ  || 26 พ.ย. 2559 : อ่าน 1172  
 550. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 551. ดร.ฐิติพงศ์ ไชยองค์การ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการการค้า  || 17 พ.ย. 2559 : อ่าน 1274  
 552. (Last Open : 14 เม.ย. 2567)
 553. ลงนามถวายอาลัย  || 19 ต.ค. 2559 : อ่าน 1047  
 554. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 555. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 1389  
 556. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 557. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดปฐมนิเทศนักศึกษา  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 1489  
 558. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 559. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดพิธีไหว้ครู  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 1363  
 560. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 561. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดงานวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 2 ปี  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 1332  
 562. (Last Open : 14 เม.ย. 2567)
 563. โครงการบริการวิชาการ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 1193  
 564. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 565. โครงการจิตอาสา อาสาปลูกป่า  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 1255  
 566. (Last Open : 10 เม.ย. 2567)
 567. อนุกรรมการบัญชี ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการอุดมศึกษาตรวจเยี่ยมสถาบัน  || 30 มิ.ย. 2559 : อ่าน 981  
 568. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 569. ipacific ลงนามร่วม MOU พัฒนาวิชาการและวิจัยสถาบันอุดมศึกษา  || 31 พ.ค. 2559 : อ่าน 1226  
 570. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 571. ศึกษาดูงานที่วิทยาลัย 12 ปันนา  || 8 ก.พ. 2559 : อ่าน 1221  
 572. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 573. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #2  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 1504  
 574. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 575. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #1  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 1664  
 576. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 577. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชุน 2559  || 18 ม.ค. 2559 : อ่าน 1713  
 578. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 579. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 990  
 580. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 581. กิจกรรมสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าสู่สังคม  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 1207  
 582. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 583. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 1172  
 584. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 585. ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 1261  
 586. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 587. ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษามูลนิธิครอบครัวพอเพียง  || 17 ต.ค. 2558 : อ่าน 1858  
 588. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 589. นายก อบจ.พะเยา รับธงมอบสถาบันสอนระดับปริญญาแห่งใหม่ของจังหวัด  || 15 ส.ค. 2558 : อ่าน 1075  
 590. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 591. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 1397  
 592. (Last Open : 13 เม.ย. 2567)
 593. โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 1249  
 594. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 595. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม  || 7 มิ.ย. 2558 : อ่าน 1545  
 596. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 597. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 1146  
 598. (Last Open : 12 เม.ย. 2567)
 599. พิธีส่งมอบสถาบัน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 1090  
 600. (Last Open : 6 เม.ย. 2567)
 601. กิจกรรมการเรียนการสอน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 1149  
 602. (Last Open : 8 เม.ย. 2567)

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com